PrivacyPrivacyverklaring

De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in onderstaande privacyverklaring.

Bij onze werkzaamheden gebruiken wij persoonlijke gegevens over u. Daarbij moeten wij ons houden aan wetten en regels die daarvoor gelden.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Onze opdrachtgever heeft ons gevraagd een schuld op u te innen. Wij zoeken daarom contact met u, waar wij uw gegevens voor nodig hebben. Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten uitreiken, hebben wij de plicht of uw officiŽle woonplaats op te vragen. Ook moeten wij onderzoeken of er een bijzondere schuldensituatie is. Bij beslaglegging op uw inkomen of bezittingen moeten wij nagaan of er al beslag ligt.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

- Voorletter(s) voornaam en achternaam

- Geboortedatum/plaats

- BSNnummer

- Adresgegevens

- Geslacht

- Bron van inkomsten

- In de noodzakelijk voorkomende gevallen dezelfde gegevens van uw partner

- En overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt zoals telefoonnummer en e-mailadres

Wij vragen niet om gegevens over uw afkomst, politieke voorkeur, geloof of gezondheid. Het kan zijn dat u ons persoonsgegevens geeft zonder dat wij daarom vragen en/of niet van belang is voor onze werkzaamheden. Die gegevens gebruiken wij niet en worden ook niet door ons opgeslagen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

- Wij informeren onze opdrachtgever over contactmomenten met u, over betalingsregelingen en betalingen die u heeft

  gedaan en als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld.

- Wij delen soms uw gegevens met andere deurwaarderskantoren. Bijvoorbeeld wanneer u in een gebied woont waar wij geen

  huisbezoeken afleggen en toch met u in persoonlijk contact willen komen. De collega deurwaarder is gebonden aan dezelfde

  wetten en regels als wij.

- Wanneer wij beslag leggen op uw inkomen, zijn wij verplicht in een digitaal beslagregister het type beslag aan te melden en

  het bedrag. Het beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van  

  Gerechtsdeurwaarders.

- Bij een ontruiming geven we aan de verhuizers alleen de datum van de ontruiming en het adres door.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De Laat Gerechtsdeurwaarders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk gezien noodzakelijk is. De bewaarplicht van de Fiscus is 7 jaar. De geldigheidsduur van een vonnis is 20 jaar.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Laat neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wij letten op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot ons systeem en uw gegevens.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en eventueel te verwijderen.

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Naam:                                   M.J.A. Klaassen

Organisatie:                          De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau

Adres:                                   Prof. Lorentzweg 8b, 5144 NP Waalwijk

Telefoon:                              0416-561400

E-mail adres:                        m.klaassen@de-laat-waalwijk.nl

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres:                        Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (alleen volgens afspraak)

Postadres:                             Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Telefoon:                               0900-200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden:                     op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur