GerechtsdeurwaarderDiana Riedijk is onze gerechtsdeurwaarder. Zij is benoemd door de Kroon. Zij is gehouden aan beroeps- en gedragsregels en normen waarop zij haar beroep uitoefent. Daarnaast moet een gerechtsdeurwaarder aan kwaliteitseisen voldoen voor dienstverlening en bedrijfsvoering. Hierop wordt tweejaarlijks getoetste door externe onafhankelijke auditors.
meer informatie hierover vindt u op de site www.kbvg.nl.