GerechtsdeurwaarderDiana Riedijk is onze gerechtsdeurwaarder. Zij is benoemd door de Kroon. In de gerechtsdeurwaarderswet staat beschreven aan welke kwaliteitsnormen een gerechtsdeurwaarder moet voldoen. Via het onafhankelijke Bureau Financieel Toezicht controleert de overheid de naleving van deze voorschriften.
Ook is ons kantoor gebonden aan kwaliteits-, gedrags-, en beroepsregels van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Informatie hierover vindt u op de site www.kbvg.nl.