Nieuwsfeiten:  Minimum eis 14-dagen brief De Rechtspraak heeft onlangs aangegeven dat als minimum eis voor de 14-dagen brief aan consumenten enkel de navolgende twee formuleringen volstaan:

- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/ of door u is ontvangen

of

- Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd/ of door u is ontvangen.

U dient hiermee rekening te houden aangezien de buitengerechtelijke incassokosten anders zullen worden afgewezen door de rechter.